ขอเชิญลูกค้าทุกท่านทั้งเก่าและใหม่ เข้าร่วมการ Traning Webinar เกี่ยวกับข้อมูลการซึมผ่านของไอน้ำและออกซิเจน โดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

 ililnois Instrument Thailand

ขอเชิญลูกค้าทุกท่านทั้งเก่าและใหม่ เข้าร่วมการ Traning Webinar เกี่ยวกับข้อมูลการซึมผ่านของไอน้ำและออกซิเจน โดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 

การอบรมทางเว็บ:

•เทคนิควัดการซึมผ่านของไอน้ำและออกซิเจนกับทฤษฎี

•เข้าใจการคำนวณและเทคนิคการทดสอบที่จำเป็นเพื่อให้ได้ผล

•ทบทวนปัจจัยที่มีผลต่อการซึมผ่านของไอน้ำและออกซิเจน

คลิกเพื่อลงทะเบียน

วันที่ :  วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2561

เวลาอบรม 11 am (11 โมงเช้า)8:00 AM - 9:00 AM PDT

                   9 pm (3ทุ่ม)6:00 PM - 7:00 PM PDT

หากท่านมีข้อสงสัยติดต่อ illinois Instrument Thailand 02-030-5851