ขอเรียนเชิญลูกค้าทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้านวัตกรรมและเทคโนโลยี "ICE South East Asia 2018" ณ BITEC บางนา ระหว่างวันพุธที่ 5 - วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 นี้

ICE South East Asia 2018 South East Asia’s Only Exhibition Dedicated to the Paper

Film & Foil Converting Industry ฯ

SystechIllinois ขอเรียนเชิญลูกค้าทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้านวัตกรรมและเทคโนโลยี การวัดอัตราการซึมผ่านของออกซิเจน OTR "ICE South East Asia 2018" ณ BITEC บางนา ระหว่างวันพุธที่ 5 - วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 นี้ INTERNATIONAL CONVERTING EXHIBITION 2018 

โดยทางลูกค้าสามารถนำสินค้าตัวอย่างมาตรวจวัดค่าอัตราการซึมผ่านของออกซิเจน (Oxygen Permeation Analyzers : OTR) รุ่นใหม่ล่าสุด ที่มาพร้อมนวัตกรรมและดีไซน์รูปลักษณ์ใหม่ เปิดตัวในงาน ICE ทั้งนี้ เครื่องทดสอบวัสดุฯ การวัดออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์แบบOxydot

  "เปิดให้ทดลอง e-Matrix เซนเซอร์ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เฉพาะงานนี้เท่านั้น"

ซึ่งเครื่อง OTR ที่จะนำเข้ามาแสดงในงานนี้ เป็นนวัตรกรรมการวัดอัตราการซึมผ่านของออกซิเจน OTR ใหม่ล่าสุด  ด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์แบบใหม่  การออกแบบ test chamber ใหม่หมด  ให้การใช้งานง่าย และลดความผิดพลาดจากการใส่ตัวอย่าง พร้อมการกำหนด test condition แบบ profiling  ให้การทดสอบการวัดอัตราการซึมผ่านของออกซิเจน OTR ง่าย แม่นยำ และรวดเร็ว พบกันในงาน  ICE South East Asia 2018 นี้นะคะ

และการวัดออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยี Oxydot นวัตกรรมใหม่ล่าสุดด้วยเทคโนโลยีเฉพาะจาก SystechIllinois