การควบคุมค่าความเข้มข้น (Brix) ในการผลิตน้ำเชื่อม น้ำหวาน

การควบคุมค่าความเข้มข้น (Brix) ในการผลิตน้ำเชื่อม น้ำหวาน

เป็นที่ทราบกันว่า วิธีการที่ดีที่สุดในการควบคุมความเข้มข้น (Brix) ให้ได้ตามต้องการนั้น คือการควบคุมอัตราการไหล (Flow) ผ่าน Evaporator  โดยการเพิ่ม หรือลดอัตราการไหล โดยดูจากปริมาณความเข้มข้น ขาเข้า  ระหว่างทาง และขาออกของ Evaporator นั่นเอง  แต่การจะตรวจค่า Brix ให้ได้ในทันทีทันใดนั้น ต้องอาศัยอุปกรณ์เครื่องวัด refractive index แบบ online เท่านั้น

Liquid Solids Control (LSC) มีอุปกรณ์ที่ว่านี้ ที่จะวัดค่า Brix แบบต่อเนื่องตลอดเวลา โดยตัวเครื่องเมื่อวัดแล้วก็จะมีการผลิตสัญญาณเพื่อควบคุมวาล์วขาเข้าให้เพิ่ม หรือลดอัตราการไหลเข้า Evaporator ที่พอดี  น้ำเชื่อม น้ำหวานที่ออกจาก Evaporator ก็จะได้ปริมาณความเข้มข้น (Brix) ตามต้องการ
How to control Brix in syrup processing

All types of multiple-effect evaporators can increase their efficiency by incorporating Process Refractometers. Installing an in-line sensing head at the output of the evaporator is the best way to control the brix concentration.  The process refractometer
signal output, through a controller, will operate the evaporator "in-feed" control valve. Increasing/decreasing the flow of syrup through the evaporator will allow a controlled
syrup brix output.  This simple control, when implemented, will enhance maximum productivity