เทคโนโลยีที่มีความก้าวล้ำทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม

Coefficient of Friction Tester เครื่ีองวัดค่าสัมประสิทธิ์การเสียดทาน

เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์การเสียดทาน ทั้งแบบ Static และ Kinetic ด้วยการวัดในระนาบแนวนอน  แรงเสียดทานสถิตคือแรงที่จำเป็นในการเริ่มต้นการเคลื่อนที่ของหัวเลื่อนและ Kinetic คือ แรงเสียดทานที่ต้องใช้ในการเลื่อนหัวเลื่อนไปข้างหน้า  เครื่องรุ่นนี้มีอินเทอร์เฟซสำหรับการใช้งานที่ง่ายขึ้นสำหรับการวัดค่าสัมประสิทธิ์การเสียดทาน มีหน้าจอสัมผัสเพื่อความสะดวกในการ ตั้งค่าต่างๆต่อการวัดค่าการเสียดทาน และจัดเก็บข้อมูลทดสอบ ผลลัพธ์ค่าสัมประสิทธิ์การเสียดทานสามารถบันทึกลงในไดรฟ์ USB หรือพิมพ์ออกมาได้ เครื่องนี้ เหมาะสำหรับทดสอบตัวอย่าง ผิวประเภทที่มีรอยพิมพ์เคลือบ  หรือผิวที่ถูกดัดแปลงมา เช่นฟิล์มบรรจุภัณฑ์  ฉลากกระดาษ  กระดาษแข็ง ลูกฟูก  หรือผ้าใยสังเคราะห์ สามารถคํานวณค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานสถิตย์ (Coefficient of  friction) / แรงเสียดทานจลน์ (Coefficient of  friction) และจัดทําเป็นกราฟได้โดยใช้ซอฟต์แวร์
 
The NEW Model 32-76 measures both Static and Kinetic coefficients of friction using the horizontal plane method. Static friction is the force necessary to initialize the movement of a sled and Kinetic

friction is the force required to keep the sled moving. The 32-76 features a touch screen user interface for easy set-up and test method storage. Results can be saved to USB drive or printed

Applications include printed, coated or treated surfaces such as packaging films, labels, paper, paperboard, corrugated or non-woven.

Specifications

Fast sampling rate for static: 500 samples/sec

• Test speed 5.0-50.8 cm/min (2.0-20.0 in/min)

• NEW easy loading magnetic clip sled

• Test results saved to USB storage device or printer

• Interchangeable load cells: 5N, 10N, 20N, 50N and 100N

• Meets ASTM D 1894, ISO 8295 COF-Plastic Films

• Meets TAPPI T594 Paper, TAPPI T 549 Corrugated

• Compatible with GraphMaster curve analysis

 

Systech illinois (Thailand) 02-030-5851