dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ICE South East Asia 2018

ขอเรียนเชิญลูกค้าทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้านวัตกรรมและเทคโนโลยี "ICE South East Asia 2018" ณ BITEC บางนา ระหว่างวันพุธที่ 5 - วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 นี้


More...


New OTR Smarter, Easier, Fully Automatic

เปิดตัว นวัตกรรม New OTR เทคโนโลยีเซนเซอร์ coulometric การ Wet -Dry เพียง 15 นาที และระบบ Q-Seal ที่ใช้เพียงคันโยกในการใช้Chambor

More...


evaluate the permeability of water vapour(WVTR) in the Plastic PLA nanocomposite films

Systech Illinois 7002 to evaluate the permeability of water vapour(WVTR) in the Plastic PLA nanocomposite films.

 
More...


Permeation Testing Service รับทดสอบ OTR and WVTR

 Systech illinois บริการทดสอบอัตราการซึมผ่านออกซิเจน(OTR)และความชื้น (WVTR)

More...


                                                                                                                                                           View All