dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


Dissolved Oxygen ในเบียร์นั้นสำคัญมากในการผลิต icon

ดูอายุการเก็บรักษาที่ส่งผลต่อรสชาติและกลิ่น 

More...


Permeation Testing Service รับทดสอบ OTR and WVTR

 Systech illinois บริการทดสอบอัตราการซึมผ่านออกซิเจน(OTR)และความชื้น (WVTR)

More...


บริการรับทดสอบปริมาณออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด

เปิดรับบริการทดสอบค่าออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์

More...


รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ด่วน!!

วิศวกรขาย (Sales Engineer)/วิศวกรบริการ (Service engineer)/เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด (Sales Executive)

More...


                                                                                                                                                           View All