dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


New OTR icon

เปิดตัว นวัตกรรม New OTR เทคโนโลยีเซนเซอร์ coulometric การ Wet -Dry เพียง 15 นาที และระบบ Q-Seal ที่ใช้เพียงคันโยกในการใช้Chambor

More...


evaluate the permeability of water vapour(WVTR) in the Plastic PLA nanocomposite films

Systech Illinois 7002 to evaluate the permeability of water vapour(WVTR) in the Plastic PLA nanocomposite films.

 
More...


บริการรับทดสอบปริมาณออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด

เปิดรับบริการทดสอบค่าออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์

More...


Medical Air Analysis

Electrochemical cell analyzer for measuring oxygen concentration levels in Medical Air

More...


                                                                                                                                                           View All